Vyberte stránku

Katalog rostlin
a hub

Rostliny a houby jsou živé organismy, které patří do říše Plantae.

Co jsou to rostliny?

Rostliny jsou charakterizovány schopností fotosyntézy, což znamená, že využívají sluneční energii k produkci organických látek ze vzdušného CO2 a vody, přičemž uvolňují kyslík do ovzduší. Rostliny jsou tedy autotrofní organismy, což znamená, že vytvářejí organické látky samy, bez nutnosti přijímat potravu od jiných organismů.

Rostliny jsou charakterizovány přítomností buněčné stěny a chloroplastů, které jim umožňují provádět fotosyntézu. Rostliny se také často vyznačují přítomností kořenů, stonků a listů, které slouží k podpoře růstu a transportu vody a živin.

Existuje mnoho různých typů rostlin, včetně kvetoucích rostlin, stromů, keřů, kapradin, mechorostů a řas. Rostliny jsou důležité pro ekosystémy na celém světě, poskytují potravu a útočiště pro mnoho druhů zvířat a také produkuji kyslík, který je nezbytný pro život na Zemi.